Елизабета Јончиќ е родена  во Прилеп 1976 год. Дипломира на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола на студиска програма  Македонски јазик и книжевност. Автор е на  книгите поезија „Гола кожа и одблесок“, „Лулки од стремеж“, „Неука филозофија“, „ Вода, плот и оган“ , и книгата книжевна критика „Книжевен зборопис“. Пишува проза и драмски…