Биљана Т. Димко (1990, Бистрица , Битола), творењето, односно книжевноста ја заведува уште многу мала и таа целосно ѝ се предава, особено на поезијата. Дипломира на УКЛО, Македонски јазик и книжевност со темата : „Човекот како преокупација  во прозата на Владимир Костов“  (дело во подготовка за печат). Нејзини објавени дела се: „Кругови на животот“ (2003)…