Петре Димовски е роден 1946 година во Брод, Битолско. Дипломирал на Филолошкиот факултет во Скопје. Работел во Австралија, потоа како новинар и професор во Битола. Тој е првиот претседател на Битолски книжевен круг, ја раководеше книжевната манифестација „Битолски книжевни паметења“, бил во редакцијата на списанијата „Развиток“ и „Современи дијалози“, и главен и одговорен уредник на…

Милица Димитријовска-Радевска e родена 1967 во с.Вирово, Демир-Хисар. Дипломирала на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески,, – Скопје,  група македонски јазик. Работи како професор по македонски јазик и литература во СОУ ,,Таки Даскало,,-Битола. Член е на Друштвото на писатели на Република Македонија и на  Македонското научно друштво од Битола. Радевска има објавено голем број на творби во…