Радован П. Цветковски – роден на 3 септември 1931 година во село Сопотница, Демирхисарско. Тој е поет, раскажувач, литературен критичар, писател за деца и млади, и фолклорист. Долго време бил во редакцијата на списанието „Развиток“ од Битола. Член е на Друштвото на писатели на Македонија, на Македонското научно друштво – Битола и на Друштвото на фолклористите на Македонија. исто така, бил член…