Родена на 14.05.1969 година во Битола. Дипломирала на Педагошки факултет – Битола, на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола. Магистрирала и докторирала на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје во 2008 година. Работи како вонреден професор на Педагошки факултет – Битола, на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ -…

Мирјана Стојановска е професор по македонски јазик, поетеса, книжевен критичар и есеист. Родена е во Битола, во 1971 година. Дипломира на Филолошкиот Факултет „Блаже Конски“ во Скопје, на групата јужнословенски книжевности и македонски јазик. Магистрира на Педагошкиот Факултет во Битола. Таа е член на Друштвото на писателите на Македонија од 2007 година. Беше прв претседател…