Кире Неделковски е роден на 28.09.1954 година во Битола. Поезија објавува од 1972 година. Заврши Педагошка академија, група македонски јазик. Од 1981 година беше повеќе пати уредник во списанијата: „Развиток“, „Стожер“ и „Раст“. Беше секретар за меѓународна соработка во ДПМ, а со формирањето на „Битолскиот книжевен круг“ беше негов секретар. Од 1994 до 2007 година…