Никола Кочовски   Роден во Битола, 1933 година. Завршил Филозофски факултет – книжевност. Работел како професор. Член е на Друштвото на писателите на Македонија, бил уредник на неговото гласило „Стожер“, и на битолски „Развиток“. Неговите романи и раскази се одликуваат со акцент на психолошкото. Пишува за современиот живот, нашето минато, печалбарството… Објавувал во речиси целата…

Владимир Костов е роден во Битола 1932 год. Основното и средното образование ги завршил во родниот град, а дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Работел како професор на Педагошката академија при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола од нејзиното основање па сè до своето пензионирање. Бил еден од основачите како и главен уредник на списанието…